Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


เอกสารประกอบการอบรมการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องเรียน วิศว์-วิทย์
ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)<ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเพืี่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 นักรเียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจดูรายละเอียด ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ปรจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เช้าในโรงเรียนทั้ง 16 แห่งของโครงการ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาแพทย์ กำหนดโครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2557 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจค่ายดังกล่าวสามารถขอดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน" จากร้อยสู่เงินล้าน ปี 2
ธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา สร้างแนวคิดธุรกิจ นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชาย เพือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6,800 อัตรา ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
เส้นทางหมอศิริราชครั้งที่ 16
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ที่สนใจเข้าค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารดูรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์บริหารระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครพนักงานราชการ เอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 สอบ 22 กย. ประกาศผล 23 กย. รายงานตัวและทำสัญญา 24 กย. 57 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้างสังคมศึกษาฯ 1 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 สอบ 22 กย. ประกาศผล 23 กย. รายงานตัวและทำสัญญา 24 กย. 57 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาฟิสิกส์และสาขาคณิตศาสตร์ ขอรับรายละเอียดได้ ที่ห้องพัสดุ ในวันเวลาราชการ (ฉบับแก้ไขรายละเอียด) [ เอกสารแนบ ]
ประกาศการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงศ์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด , อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้สามารถรับรายละเอียดได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. [ เอกสารแนบ ]
ประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557
การประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557 [ เอกสารแนบ ]
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ผู้สนใจสามารถรับรายละเอียด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และสามารถประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในสถานศึกษาและในสถานที่ ที่มีบุคลากรจำนวนมากมาก่อน [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login)
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU