Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

         และด้วยขณะนี้ได้มีอุปกรณ์บางส่วนของ Wifi ได้เกิดการชำรุดเนื่องจากกระไฟฟ้าในโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อเป็นที่เรียบร้อย แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางโรงเรียน หากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ จึงขอให้บุคลากรทุกท่านนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ครูยศ ครูเหว่า และครูกัมพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ Facebook "งานแนะแนว PPK Guidance"
ขณะนี้งานแนะแนวโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดตั้งเพจ Facebook ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนวและสถานบันการศึกษา โครงการ ค่าย เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลสารสนเทศให้กับนักเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้สามารถเข้าไปที่ www.facebook.com/EducationPPK หรือค้นหา งานแนะแนว PPK Guidance
[ม.6] โควตาเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการ 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระบบโควตา สมัครคลิ๊ก ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2558 นี้
[ม.4-6] โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ขึ้น นักเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ได้ห้องแนะแนว
[ม.6] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี จำนวน 3 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวิทยาศษสตร์การอาหารและโภชนาการ ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ก.ค. 2558 - 2 ต.ค. 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
[ม.6] โครงการทุนการศึกษานอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 และจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจ นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ึถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 นักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว หรือสมัครทาง ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
[ม.6] โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง (25 กันยายน 2558)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องแนะแนว
[ม.4 - 6] โครงการ “PTTEP Teenergy ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “บอกรัก(ษ์)ป่า…ให้ก้องโลก” (15 สิงหาคม 2558)
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม "โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2: ตอน บอกรัก(ษ์)ป่า ให้ก้องโลก" ได้ทาง http://www.pttep.com/…/…/PTTEP%20Publications/download.aspx… [ เอกสารแนบ ]
[ม.4 - 6] ค่ายแพทย์ทหาร (31 สิงหาคม 2558)
อรุณสวัสดิ์วันอังคาร !! วันนี้ก็ตั้งใจเรียนนะครับ เพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเราเอง !!! ถ้าใครกำลังอยู่ในช่วงสอบ พี่ก็ขออวยพรให้โชคดี ทำได้ทุกข้อนะครับ แต่ถ้ากำลังท้อหรือหมดกำลังใจ ก็ทักมาหา Official Line ของค่ายตะกายฝันได้ตลอดนะ (@HVV7069R) จะมีพี่ ๆ คอยตอบ และให้กำลังใจเสมอครับ Model : นิสิตเตรียมแพทย์บุณยกร เกียรติศักดิ์ศรี นิสิตเตรียมแพทย์ภาวิดา ธนาโนวรรณ ------------------------------------------------------------ สนใจสมัครค่ายตะกายฝัน คลิ๊กเลย ! " ระเบียบการ https://goo.gl/Zqy1yz " " ใบสมัคร https://goo.gl/eeWr9x " สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง Page www.facebook.com/borntobemedicalcadetcamp หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ป่าน ณัฐวุฒิ สืบสาย (0851365233) พี่ปิ่น เอวิกา ฟังเพราะ (0856962261) พี่ป้อ จรรพฤม รัตนแสงหิรัญ (0866102090) #BorntobeMedicalCadetCamp3 [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และให้ทำเป็นคู่มือสำหรับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งให้บังคับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนทั่วไป ได้จัดทำคู่มือและสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3.การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 - วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT )
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี ระบบอิงเจ็ท
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี ระบบอิงเจ็ท ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]
การแข่งขันออกแบบ Infographic (ม.ธรรมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2558
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า แข่งขันออกแบบ Infographic ภายใต้หัวข้อ "มาเรียน มาเรียน MIS กันเถอะ" ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2558 เปิดสมัครออนไลน์ คลิก ดูรายละเอียดคลิก
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทดสอบโรคตาบอดสีเพื่อแนวทางการศึกษาต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมใช้โปรแกรมทดสอบโรคตาบอดสีเพื่อแนวทางการศึกษาต่อ พัฒนาโดยนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตาม Link นี้ค่ะ
1) Web Application สำหรับใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2) Mobile Application สำหรับใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน(มือถือ)
ประกาศ...ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

รายงานการขาดเรียนของนักเรียน
- การร่วมพิธีหน้าเสาธงวันนี้
- ดูรายงานย้อนหลัง
- ตรวจสอบนักเรียนที่ขาดรายบุคคล
- สรุปนักเรียนที่ขาดการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services