Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.thประกาศด่วน !!!!

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 • ภาคเช้า หลังจากพิธีเข้าแถวหน้าเสาธง ม.ปลายปฐมนิเทศ ม.ต้น ลงทะเบียนชำระเงิน
 • ภาคบ่าย นักเรียนม.ต้น ปฐมนิเทศ นักเรียนม.ปลาย ลงทะเบียนชำระเงิน

เรียน บุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน
 • ขอความกรุณาครูทุกคนช่วยบันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1/2557 ใครส่งอะไรแข่งได้รางวัลหรือไม่ได้กรุณาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย โดยเข้าที่ระบบดูแลนักเรียน เลือกเมนู ข้อมูลรางวัลนักเรียน สารสนเทศไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ท่านกรุณาเข้าตรวจสอบที่นี่ http://61.7.230.228/student/reward/report_reward.php เลือกปี 2557 ขณะนี้มีหมวดที่กรอกคือ สังคมศึกษา คณิต คอม ภาษาต่าวประเทศ และกิจกรรม โดยบันทึกข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ครบ
 • รายการของคุณครูทุกท่านที่ต้องบันทึกคือข้อมูลบุคลากรตรวจสอบรายการของท่านเองที่ http://61.7.230.237/sarasonted/ และเข้าไปบันทึกข้อมูลที่ http://61.7.230.237/mathayom/human/insert/
  ข่าวรับตรงปีการศึกษา 2558 ทุกสถาบัน

 

อ่ านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

รายละเอียดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

 • ชั้น ม.1/1 - ม.1/14    อาคาร 5 ห้อง 512 - 533
  ชั้น ม.2/1 - ม.2/12    อาคาร 4 ห้อง 412 - 445
  ชั้น ม.2/13 - ม. 2/14 อาคาร 2 ห้อง 203 - 204
  ชั้น ม.3/1 - ม.3/14    อาคาร 2 ห้อง 206 - 225

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) และโควตาโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักเรียนม.6 ที่สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียดคลิีกที่นี่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ PSU Smart Students For ASEAN
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการ PUS Smart for ASEAN นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557 นักเรียน ม.6 ที่สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) แผนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2558 นักเรียน ม.6 ที่สนใจ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปร
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน"โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่าง วันที่ 13 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2557 นี้ นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ครูแนะแนว
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครแล
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง(แบบปกติ) ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตัั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 นักเรียน ม.6 ที่สนใจ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ และดาวน์โหลดใบสมัคร ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในโครงการ พสวท. ปีการศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 ทุน นักเรียน ม.6 ที่สนใจ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการแหวกวิถีชีวโมเลกุล ครั้งที่1
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการแหวกวิถีชีวโมเลกุล ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรง เรียนต่างๆทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนงานวิจัยทางด้านชีวเคมี นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ครูแนะแนว
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าภายใต้ทุนสมเด็จย่า ว่าได้รับโดวตาให้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริสธร นักเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ - คณิต) ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ครูแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ย.57 สอบวันที่ 10 พ.ย.57 ประกาศผลวันที่ 11 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รายชื่่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ผู้ที่มีรายชื่อให้มาสอบประเมินและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูจ้างเอก สังคม 2 อัตรา , เอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ***ด่วนมาก***
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 ต.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 3 พ.ย. ประกาศวันที่ 4 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาสโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์บริหารระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาฟิสิกส์และสาขาคณิตศาสตร์ ขอรับรายละเอียดได้ ที่ห้องพัสดุ ในวันเวลาราชการ (ฉบับแก้ไขรายละเอียด) [ เอกสารแนบ ]
ประกาศการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงศ์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด , อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้สามารถรับรายละเอียดได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. [ เอกสารแนบ ]
ประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557
การประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557 [ เอกสารแนบ ]
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ผู้สนใจสามารถรับรายละเอียด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และสามารถประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในสถานศึกษาและในสถานที่ ที่มีบุคลากรจำนวนมากมาก่อน [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login)
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU