Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

        สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ให้นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

* ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

* นักเรียนที่รวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมโดยแนบรายชื่อสมาชิกชุมนุมแล้ว ไม่ต้องลงชื่อสมัครเพิ่ม

* นักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชุมนุมให้สำรวจรายชื่อชุมนุมที่ต้องการ และลงชื่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม - วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558

* รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
[ม.3-5] ค่าย EYC2015 นักอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[ม.3-5] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่าย EYC2015 นักอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามที่อยู่นี้ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว [ เอกสารแนบ ]
[ม.4-6] ม.สงขลานครินทร์ โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์
[ม.4-6] ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
[ม.3-5] โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
[ม.3-5] โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และจีน คุณสมบัติผู้สมัคร - นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี - มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 - มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวครับ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2558
[ม.3-6] โครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา/นิวซีแลนด์ และหลักสูตรระยะสั้นใน lvy League
[ม.3-6] บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดัเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท จำกัด เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา/นิวซีแลนด์ และหลักสูตรระยะสั้นใน lvy League นักเรียนที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนวครับ
[ม.6] โควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
[ม.6] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครโควตาการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาพืชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาสัตวศาสตร์ นักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องแนะแนว
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น และราชอาณาจักรเดนมาร์ก นักเรียนชั้น ม.3-5 ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
OEC Global Education ร่วมกับ Global International Exchange (GIE) นักเรียนที่สนใจสมัครสอบเพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องมัณฑะเลย์ อาคารบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนที่สนใจติดต่อสมัครที่ OEC GLOBAL EDUCATION สาขา @CURVE ช้างคลาน โทร.053-105707,091-8524807 Line ID : oec_cm6 [ เอกสารแนบ ]
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปืดรับนักศึกษาใหม่ 2558 ในวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 พร้อมเปิดรับนักเรียน ม.ปลาย และเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า นักเรียนที่สนใจ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนคนใดสนใจศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียดและคู่มือหลักสูตร กำหนดการสอบ SMART- l ประจำปีการศึกษา 2559 และกำหนดการรับตรงได้ที่ห้องแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ให้มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาซื้อระบบ RFID ของห้องสมุด
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ RFID ของห้องสมุดกำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 054-434275 ต่อ 4112 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 58 สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 58 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 14 พฤษภาคม 58 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์-ชีววิทยา-พลศึกษา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 58 สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 58 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 14 พฤษภาคม 58 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศเรียกประมูลตกลงราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะมีการประมูลตกลงราจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 10 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารยื่นซองประมูลราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (งานพัสดุ) ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 054-431275 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 1190 ใบ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการยื่นซองสอบราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานพัสดุ ในระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลข 054-431275 [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

รายงานการขาดเรียนของนักเรียน
- การร่วมพิธีหน้าเสาธงวันนี้
- ดูรายงานย้อนหลัง
- ตรวจสอบนักเรียนที่ขาดรายบุคคล
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services